Pracovní skupina

Sekce vedoucích organizací

V sekci pro vedoucí organizací se věnujeme aktuálním tématům v oblasti duševního zdraví na národní a krajské úrovni.  Vedoucí organizací jsou na setkáních  informováni o práci Rady vlády pro duševní zdraví, Odborné rady MZČR a Výkonného výboru MZČR a o zapojení AKS do pracovních skupin MZČR a MPSV.

Rovněž jsou informováni o tématech, na kterých pracuje Odborná rada AKS, např. SWOT analýza reformy, Projektové záměry pro další plánovací období, příprava konference v Senátu, atd.Koordinátorka skupiny:

PaedDr. Blanka VeškrnováKontakty

PaeDr. Blanka Veškrnová

tel: +420 721 538 611
e-mail: blanka.veskrnova@prahjm.cz