Pracovní skupina

Sekce ekonomů členských organizací AKS

Skupina se zaměřuje hlavně na řešení otázek v oblasti ekonomické, ale také personální a případně správa majetku. Jde o sdílení dobré praxe, významné novely zákonů a jejich dopad do praxe a další témata. 


Koordinátorka skupiny:

Jana Sladká Ševčíková 

V případě zájmu o účast na pracovní skupině kontaktujte koordinátora.


Kontakty

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

tel: 602 766 542
e-mail: jana.sladka@anabell.cz