Projekt

Profesionalizace AKS v kontextu reformy psychiatrické péče

Informace o projektu

Profesionalizace AKS v kontextu reformy psychiatrické péče

CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002247 

Projekt je financován z prostředků ESF - OP Zaměstnanost (67%) a státního rozpočtu ČR (33%). 


 

Základní údaje o projektu

Realizace: 24 měsíců

Datum zahájení: 1. 10. 2016

Rozpočet: 3,5 mil. Kč

Cílová skupina: poskytovatelé komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním

 

Cíl projektu

Vybudování střešní organizace zajišťující odborné a metodické vedení v oblastech:  

 • reformy psychiatrické péče v ČR
 • zřizování a provozu CDZ
 • měření a vyhodnocování dopadu komunitních služeb

 

Aktivity projektu

 • Regionální školení v průřezových tématech doplněné poradenství
 • Měření a vyhodnocování dopadu komunitních služeb  
 • Regionální sítě pro implementaci reformy  
 • Zahraniční exkurze  
 • Revize procesů v AKS 

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 1 - Regionální školení v průřezových tématech doplněné o poradenství


Cíl aktivity

Systémová podpora členských organizací v oblasti vzdělávání s ohledem na implementaci reformy psychiatrické péče. 

Jak to provedeme?

 • Realizací vzdělávacích témat dle dotazníkového šetření.
 • Doplněním o poradenství v těchto oblastech.
 • Zajištěním kvalitních lektorů a odborníků na daná témata.
 • Zprostředkováním zkušeností dvou renomovaných zahraničních expertů. 

Témata vzdělávání

 • Recovery model
 • Centrum duševního zdraví a multidisciplinární týmy  
 • Duální diagnózy  
 • Peer-consulting
 • Reforma psychiatrické péče

Přínosy aktivity

 • Přímá podpora organizací vzděláváním
 • Příprava organizací (zaměstnanců) na reformu psychiatrické péče
 • Přiblížení moderních trendů péče z vyspělé Evropy

Realizační tým

Mgr. Aleš Lang

tel: +420 736 483 955
e-mail: ales.lang@bona-ops.cz

Markéta Mikulenková

tel: +420 603 825 813
e-mail: marketa.mikulenkova@seznam.cz