Pracovní skupina

Pracovní skupina pro multidisciplinaritu

Cílem pracovní skupiny je pomoci zavádět multidisciplinární model péče/práce zástupcům komunitních týmů. Dále je cílem systematicky podporovat členy již zavedených multidisciplinárních týmů CDZ a dalších aktérů (týmy psychiatrických zařízení), v efektivní multidisciplinární spolupráci, v rozvoji a péči o tři úrovně multidisciplinární spolupráce tak, jak jsou popsány v Metodice zavádění multidisciplinárního přístupu v péči a podpoře lidí s duševním onemocněním.  Obsahem setkávání  je sdílení dobré praxe z různých multidisciplinárních týmů, identifikace překážek v multidisciplinární spolupráci na všech úrovních a vytvoření plánu pro překonání těchto překážek, včetně poskytnutí podpory týmům na cestě k multidisciplinární spolupráci.


Koordinátoři skupiny:

Mgr. Jiří Šupa , Ph.D. 

 Bc. Lucie Kudrnáčová  

V případě zájmu o účast na pracovní skupině kontaktujte koordinátora.

Kontakty

Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.

tel: +420 607 756 729
e-mail: jiri.supa@prahjm.cz

Bc. Lucie Kudrnáčová

tel: +420 778 526 210
e-mail: lucie.kudrnacova@pdz.cz