Aktualita

Základní rámec reformy v evropském kontextu

Co znamená WHO Mental Health Action plan 2013 - 2020 konkrétně?

Přesun od institucionální ke komunitní péči:

Zapojení primární zdravotní péče do systému péče o duševní zdraví

Budování multidisciplinárních regionálních komunitních týmů

Akutní péče v malých odděleních ( max 30 lůžek)

Rezidenční péče (max 4- 6 osob v jedné domácnosti)

Málo kapacitní specializovaná zařízení

Destigmatizace

Zamezení diskriminace


http://askos.cz/storage/app/uploads/public/627/d16/22c/627d1622cf5d7137056209.pdf