Aktualita

Vyjádření uživatelů péče k pokračování reformy péče o duševní zdraví a k dalším otázkám ohledně systému péče o duševní zdraví v ČR

Vážený pane ministře, vážení členové a členky Národní rady pro duševní zdraví,

jako zástupci osob se zkušeností s duševním onemocněním si vám s podporou našich kmenových organizací a organizací sdružených v Platformě organizací lidí se zkušeností s duševním onemocněním (Platforma OLZDO) dovolujeme zaslat stanovisko reagující na současný stav reformy péče o duševní zdraví a mediální vyjádření, která s ní byla, nejen v posledním měsíci, spojena. Dopis je naším apelem na to, aby byla problematice duševního zdraví v ČR věnována pozornost, kterou si toto odvětví, ale zejména lidé se zkušeností s duševním onemocněním a osoby o ně pečující, zaslouží. V současné situaci máme oprávněné obavy o to, aby práce, která byla za posledních několik let vykonána v oblasti deinstitucionalizace, destigmatizace, ale také zapojení osob se zkušeností s duševním onemocněním do rozhodovacích procesů a nastavení systému péče, nepřišla na zmar.

Naše vyjádření zasíláme také médiím a novinářům, kteří projevili zájem o stavu péče o duševní zdraví v ČR informovat širokou veřejnost, protože považujeme za důležité, aby vedle vyjádření politických zazněl také pohled těch, kteří jsou se systémem péče o duševní zdraví v kontaktu ze strany uživatelů a zároveň v minulých letech věnovali nespočet hodin času práci na zlepšení tohoto systému.

Děkujeme za zvážení našeho pohledu a uvítáme vaše reakce a společné setkání k projednání dalšího pokračování reformy péče o duševní zdraví v ČR, současných priorit a zapojování uživatelů péče do rozhodovacích procesů.

S pozdravem

Marie Salomonová, MSci a BA Zbyněk Roboch Zástupci uživatelů péče v Národní radě pro duševní zdraví

[http://askos.cz/storage/app/media/stanovisko-lidi-se-zkusenosti-s-dusevnim-onemocnenim-1.pdf]