Aktualita

Setkání správní rady AKS a ředitelů členských organizací

Na setkání jsme s řediteli členských organizací mluvili o probíhající Reformě a potřebě zastoupit komunitní a sociální služby v Radě vlády pro duševní zdraví, i ve výkonném výboru. Obsahem setkání byly také pracovní skupiny AKS, nová pravidla pro přijímaní dalších členů asociace, a možnost stáží a vzdělávání.

V nejbližších dnech budou tedy na webu AKS přibývat aktuální informace ohledně pracovních skupin, a informace o stážích a akreditovaných kurzech.