Aktualita

Rozhovor v ČR Brno o dětském duševním zdraví

Podle odhadů až pětina dětí a dospívajících zažije nějakou formu duševního onemocnění. Většina z nich nemá k dispozici včasnou pomoc. Změnit to má reforma péče o duševní zdraví. V této souvislosti vznikají nově v Jihomoravském kraji zárodky budoucích multidisciplinárních týmů pro děti s duševními problémy a jejich rodiče. Co je jejich cílem? A v čem je oblast dětského duševního zdraví specifická? Hosty Karoliny Antlové byly Pavla Kovářová, regionální konzultantka pro Jihomoravský kraj ministerstva zdravotnictví, a Blanka Veškrnová, ředitelka organizace Práh jižní Morava a předsedkyně Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví v České republice.

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/brno/24/2022-01-24