Aktualita

Otevřený dopis ředitelky FOKUSu Vysočina Ministerstvu zdravotnictví ČR

Dne 14. února 2022 ředitelka FOKUSu Vysočina zaslala otevřený dopis Výkonnému výboru a Odborné radě Reformy péče o duševní zdraví. V dopise informuje o situaci v terénu ohledně zaměstnávání terénních sester a jejich financování a žádá o diskusi mezi poskytovateli, vedením Reformy a zdravotními pojišťovnami. Snahou je zvýšení dostupnosti terénní zdravotní péče pro lidi s duševním onemocněním i v regionech, kde doposud nejsou centra duševního zdraví.

https://www.fokusvysocina.cz/clanky/aktuality/otevreny-dopis-reditelky-fokusu-vysocina-ministerstvu-zdravotnictvi-cr