Aktualita

Nový termín pro valnou hromadu

Rádi bychom informovali naše členské organizace, že vzhledem na bezpečnostní opatření ohledně koronavirusu proběhne letošní valná hromada AKS až 18. 6. od 10:00 do 16:00 v Café Práh v Brně.

V nejbližších dnech pošleme všem organizacím i novým zájemcům o členství v AKS časový harmonogram a program valné hromady.