Aktualita

ESF+ dopis pro premiéra Petra Fialu a vládní koalici

Navzdory prohlubující se socioekonomické krizi vláda Petra Fialy nadále otálí s navrácením 270 milionů eur z Fondu soudržnosti (FS) zpět do Evropského sociálního fondu (ESF). Prostředky ESF+ v minulosti seškrtala vláda Andreje Babiše ve prospěch infrastrukturních fondů. Udělat to však mohla jenom díky příslibu možného zpětného převedení prostředků v případě zhoršení socioekonomické situace a propadu v oblastech zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání, což bylo zaneseno i do Dohody o partnerství. Odborná veřejnost a Evropská komise, které už tehdy varovaly, že se jedná o chybný krok, se teď ptají, kdy dojde k nápravě. Sociální služby, které potřebuje v dnešní situaci stále více lidí, totiž nemají dostatek peněz a bez evropských peněz jim hrozí další omezování kapacit i kvality.

Situace je vážná a proto zveřejňujeme tyto dopisy, a tiskové zprávy:

[http://askos.cz/storage/app/media/esf-dopis-pro-premiera-petra-fialu-a-vladni-koalici-173-2023.pdf]

Iniciativa za bydlení:

[http://askos.cz/storage/app/media/TZ%20ESF%2020.3.2023_.pdf]

Senát ČR:

[http://askos.cz/storage/app/media/159-7-13-senat-18032021-esf.pdf]

Další:

[http://askos.cz/storage/app/media/usneseni03mvopz.pdf]

[http://askos.cz/storage/app/media/usneseni04mvopz.pdf]

Záznam z tikové konference: [https://www.youtube.com/watch?v=3hmSONOpBpo]