Aktualita

Duševní zdraví v zajetí institucionalizace – jsme schopni to změnit?

Nabízíme zamyšlení Honzy Sobotky, výkonného ředitele Fokusu Praha a člena představenstva Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.

"...Logickým vyústěním výše uvedených východisek musí být sbližování paradigmat, hledání průsečíků, s cílem vytvořit jedno společné paradigma. Zdá se, že zastánci obou paradigmat se o to snaží, v průběhu reformních projektů Evropské unie již jasně deklarovaly společné cíle vztahující se k právům pacientů a klientů na kvalitní péči. Co nám tedy brání vytvořit společný zdravotně-sociální systém terénních, ambulantních a malých lůžkových služeb pro lidi s duševním onemocněním? Ekonomické otázky? Strach ze změny (změna znamená, že svou práci děláme špatně?)? Jiné důvody?"

Celý článek tady:https://socialniprace.cz/online-clanky/dusevni-zdravi-v-zajeti-institucionalizace-jsme-schopni-to-zmenit/?fbclid=IwAR0Lmj674r1VS6I0piqmqIHMZocBGrdow3Z5bJNWPFunQyuahvhUSd6G8p4(http://)