Aktualita

Budoucnost Reformy z pohledu komunitních služeb

Jako přínosné vidí AKS: • Došlo ke změně Reformy psychiatrie na Reformu péče o duševní zdraví • Vznik Rady vlády pro duševní zdraví / zastoupení všech aktérů • Schválení NAPDZ • Vznik 30 CDZ / a cca 8 „nových služeb“ • Rozvoj komunitních služeb

Celá prezentace k shlédnutí zde: http://askos.cz/storage/app/uploads/public/627/d16/133/627d161338b11916857582.pdf