Aktualita

AKS realizuje ESF projekt

AKS od října 2023 realizuje projekt zaměřený na rozvoj a profesionalizaci Asociace, jehož cílem má být konzistentní implementace Národní strategie v oblasti podpory duševního zdraví.

Výsledkem projektu by mělo být komplexní posílení vlivu Asociace na pokračování změn v systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR prostřednictvím efektivního řízení Asociace, funkčních a profesionálních regionálních sítí a zvýšení kompetencí vedoucích zaměstnanců střešních organizací.

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců. Zahrnuje následující Klíčové aktivity:

KA 1. Podpora efektivního řízení a vytvoření platforem pro setkávání.

KA 2. Podpora členských organizací AKS.

KA 3. Regionální sítě pro pokračování změn v oblasti duševního zdraví.

KA 4. Nastavení procesů generující vlastní příjmy.

KA 5. Zvýšení transparentnosti AKS

Cílovou skupinu projektu jsou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.

Konkrétní aktivity projektu spočívají v zajištění setkávání a profesionalizaci Odborné rady Asociace, Výkonného výboru, Asociace krajů, pracovních skupin Asociace, regionální sítě. Součástí projektu je odborná skupina jejíž cílem je vytvoření dlouhodobě urdžitelné strategie Asociace a celorepubliková konference.

Projekt je financován Evropskou unií. Číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_039/0001369.