Asociace komunitních služeb

Již 20 let sdružujeme poskytovatele komunitních sociálně zdravotních služeb v oblasti péče o duševní zdraví

Informace o nás

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS) vznikla z potřeby poskytovatelů mimonemocničních sociálně zdravotních služeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou mít svou střešní organizaci, jež by prosazovala jejich zájmy a potažmo i zájmy celé oblasti komunitní péče pro danou cílovou populaci.

Činnost AKS vychází z přesvědčení, že jedním z poslání kultivovaného lidského společenství je napomoci lidem, kteří kvůli nemoci nejsou schopni sami plně naplňovat své běžné hmotné, sociální a duchovní životní potřeby, tento handicap vyrovnat a umožnit jim setrvání v přirozeném lidském společenství a žití produktivního života kvalitativně srovnatelného se životem ostatní, zdravé populace. AKS se chce zasadit o to, aby se rozvíjela široce dostupná, efektivní a přehledně financovaná síť služeb pro duševně nemocné, jejímž cílem by bylo poskytovat intervence a podporu na správné úrovni a ve správné podobě tak, aby člověk s psychotickou duševní poruchou dosáhl co největší úrovně nezávislosti (samostatnosti, soběstačnosti) a kontroly nad svým životem.


Aktuality

ESF+ dopis pro premiéra Petra Fialu a vládní koalici

Aktuality

21.03.2023

Navzdory prohlubující se socioekonomické krizi vláda Petra Fialy nadále otálí s navrácením 270 milionů eur z Fondu soudržnosti (FS) zpět do Evropského sociálního fondu (ESF). Prostředky ESF+ v minulosti seškrtala vláda Andreje Babiše ve prospěch infrastrukturních fondů. Udělat to však mohla jenom díky příslibu možného zpětného převedení prostředků v případě zhoršení socioekonomické situace a propadu v oblastech zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání, což bylo zaneseno i do Dohody o partnerství. Odborná veřejnost a Evropská komise, které už tehdy varovaly, že se jedná o chybný krok, se teď ptají, kdy dojde k nápravě. Sociální služby, které potřebuje v dnešní situaci stále více lidí, totiž nemají dostatek peněz a bez evropských peněz jim hrozí další omezování kapacit i kvality.

Nezužujme téma duševního zdraví pouze na psychiatrickou péči

Aktuality

09.03.2023

Při čtení článku Hlavním kamenem úrazu české psychiatrie je nedostatek personálu, který vyšel na webu Zdravotnického deníku 3. 3. 2023, nacházím několik podstatných pozitivních bodů, které jsem se rozhodl doplnit pohledem zmiňovaných dalších oborů, které se na systému péče o duševní zdraví významnou měrou podílejí.

Duševní zdraví v zajetí institucionalizace – jsme schopni to změnit?

Aktuality

19.08.2022

Nabízíme zamyšlení Honzy Sobotky, výkonného ředitele Fokusu Praha a člena představenstva Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.